Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät, 5 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    04.09.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opintojakson käytyäsi tunnet sosiaali- ja terveysalan muuttuvan palvelujärjestelmän ja palveluja koskevan lainsäädännön. Tunnistat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Sisältö
    - Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
- Sosiaali- ja terveysalan palveluita ohjaava keskeinen lainsäädäntö ja valvonta
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- Asiakkuutta ja asiakkaan asemaa ohjaava lainsäädäntö
- Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet sosiaali- ja terveysalalla
- Asiakkaan osallisuus- ja toimijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
- Hyvinvointiteknologia ja robotiikka sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksissa
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi