Toiminnallinen anatomia ja fysiologia (toimintaterapia), 5 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    04.09.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi:
- Hallitset keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian
- Ymmärrät ihmiskehon rakenteelliset perusasiat ja elinjärjestelmien fysiologiset mekanismit tärkeimpien elinjärjestelmien osalta.
- Osaat kuvailla liikkumiseen ja käsen käyttöön keskeisesti liittyvien lihasten ja nivelten rakenteen ja toiminnan.
- Osaat palpoimalla tunnistaa kehon tärkeimmät anatomiset rakenteet, erityisesti käden käytössä tarvittavat anatomiset rakenteet.
- Osaat nimetä tavallisimmissa liikkeissä ja käden käytössä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden ja käden käytön eri vaiheissa.
- Ymmärrät hermolihasjärjestelmän perusrakenteet ja toiminnan.
- Osaat arvioida yläraajan liikkuvuutta, lihasvoiman tuottoa sekä tuntoaistin eri muotoja.
Sisältö
    Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia:
- Anatominen terminologia
- Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta: yleinen luuoppi, niveloppi ja lihasoppi kehon osittain: vartalo, hartiarengas ja yläraaja.

Fysiologia:
- Perustiedot kudosopista; kudosten ja elinten rakentuminen.
- Veri ja verenkierto; verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta.
- Imutiejärjestelmän merkitys elimistön toiminnan kannalta.
- Hengitys; perusrakenteet hengitysteistä ja hengitysprosessin eri vaiheet.
- Aistit.

Hermolihasjärjestelmän kinesiologia:
- Keskus- ja ääreishermoston rakenne, lihasten rakenne, lihasten aktivointi- ja supistusmekanismit, hermolihasliitos ja lihasten perifeerinen hermotus sekä liikemekaniikan ja voimantuoton perusteet

- Yläraajan liikkuvuuden, lihasvoiman tuoton ja tuntoaistin arviointi.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi