Toiminnallinen anatomia (fysioterapia), 5 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    04.09.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opintojakson suoritettuasi:
- Hallitset keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian
- Osaat kuvailla liikkumiseen keskeisesti liittyvien lihasten ja nivelten rakenteen ja toiminnan.
- Osaat palpoimalla tunnistaa kehon tärkeimmät anatomiset rakenteet.
- Osaat nimetä tavallisimmissa liikkeissä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden eri vaiheissa.
- Osaat nimetä hermolihasjärjestelmän perusrakenteet ja toiminnan.
- Osaat kuvailla lihaksen aktivointi- ja supistumismekanismit.
- Osaat selittää voimantuottoon vaikuttavia lihasmekaanisia ja hermostollisia tekijöitä.
- Hallitset tasapainon säätelyyn liittyvät mekanismit.
Sisältö
    Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia:
- Anatominen terminologia, tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta: Yleinen luuoppi, niveloppi ja lihasoppi kehon osittain: kallo, selkäranka, rintakehä, hartiarengas, yläraaja, lantio, alaraaja.

Hermolihasjärjestelmän kinesiologia:
- Keskus- ja ääreishermoston rakenne, lihasten rakenne, lihasten aktivointi- ja supistusmekanismit, hermolihasliitos ja lihasten perifeerinen hermotus sekä liikemekaniikan ja voimantuoton perusteet.

Biomekaniikka:
- Lihastyötavat, Tasapainon säätely ja siihen vaikuttavat tekijät, kävelyn ja muiden perusliikkeiden arviointi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi