Web-tekniikat, 4 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tietokoneen peruskäyttötaidot
Tavoite
    Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden. Opiskelija osaa raportoida harjoitustyönsä opintojaksolla annetun kehikon mukaisesti (kts. sisältö)
Sisältö
    - Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
- Web-sivuston kehittämisprosessi
- Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
- sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
- validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
- JavaScriptin perusteita: kuvagallerian toteutus
- julkaisu
Toteutus
    Luennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyön tekeminen. Opintojakson voi tehdä myös verkko-toteutuksena.
Kirjallisuus
    Opettajan jakama materiaali Web-sivuilla (mm. https://www.w3schools.com/ , https://www.w3.org/ sekä video-ohjeistuksia)
Hinta
   

60 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi