Verkostojohtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot, 15 op (tradenomi, YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opinnot ovat YAMK-tutkinto-opiskelijoiden opintoihin integroituja ja sisältävät kontaktiopiskelua ensimmäisen vuoden aikana.

Opinnot jatkuvat verkko-opetuksena 2. vuodesta alkaen.
Aika
    30.08.2019 - 31.01.2020
Ilmoittautumiset
    18.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    YAMK-tradenomiopinnoista kiinnostuneille
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Toteutus
    Koulutus alkaa orientaatiopäivällä Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella pe 30.8.2019 klo 13.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina.
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 1 opiskelija ilmoittautumisjärjestyksessä.

Syyslukukaudella 2019 opintopolku 1:n suorittaneille tulee tarjolle kevätlukukaudella 2020 opintopolku 2.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, 5 op, (YAMK)
Hankintojen johtaminen, 5 op, (YAMK)
Liiketoimintaverkostot, 5 op (YAMK)

Katso opintojakson aikataulu