Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    07.01.2020 - 30.05.2020
Ilmoittautumiset
    06.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    peltoviljelyn perusteet
Tavoite
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljan ja perunan sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta. Opiskelija osaa laatia viljely- ja viljelykiertosuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti. Opiskelija tuntee työkoneiden käytön tehontarpeet ja energiankulutuksen.
Sisältö
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, viljelykierto, konetyö ja -ketjut.
Toteutus
    * AMK-tutkinto: luennot, verkkoluennot, laboratorioharjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
* Avoin AMK: verkko-opinnot
Kirjallisuus
    Verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat ja ilmoitetut materiaalit.
Kurssilla käytettävä viljelysuunnitteluohjelmisto ei toimi mac-koneilla.
Hinta
    90 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssia toteutetaan kolmella tavalla, joista AMK tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille tarjolla ovat päivätoteutuksen (enemmän kontaktitunteja) ja monimuoto-opetuksen (vähemmän kontaktitunteja) toteutukset. Katso tarkemmat toteutusajat opinto-oppaasta.
Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen