Pankki- ja vakuutustoiminta, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.02.2021 - 09.04.2021
Ilmoittautumiset
    17.01.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    liiketalouden perusopinnot
Tavoite
    Tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita. Ymmärrät finanssialan osaamisvaateet ja tunnistat finanssialan työtehtäviä. Tunnistat tulevaisuuden osaamistarpeet, ymmärrät digitalisaation ja ohjelmistorobotiikan merkityksen, tunnistat tulevaisuuden pankin ominaispiirteitä. Tunnet myyntiprosessin, tunnistat digitalisaation tuoman mahdollisuudet myyntiin. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät hyvän pankkitavan periaatteet, jotka sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia periaatteita. Ymmärrät pankki-ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet keskeiset maksuvälineet ja järjestelmät. Tunnet keskeiset rahoitusvälineet ja luotonantoon liittyvät periaatteet. Tunnet keskeiset omaisuudenhoito-ja sijoituspalvelut sekä niihin liittyvät erityispiirteet. Tunnet vakuuttamisen keskeiset periaatteet. Osaat soveltaa eri vakuutuslajeja (lakisääteiset- ja vapaaehtoiset vakuutukset) sopiviin tilanteisiin. Pystyt antamaan esimerkkejä vakuutusalaa säätelevästä lainsäädännöstä.
Sisältö
    Finanssimarkkinat, työskentely finanssialalla, tulevaisuuden finanssiala, finanssipalveluiden myyntityö, pankkitoimintaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus, omaisuudenhoito-ja sijoituspalvelut, vakuuttaminen liiketoimintana.
Toteutus
    100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakso alkaa 1.2.2021 ja päättyy 9.4.2021.
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista 31.1.2021 Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.2.2020 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.2.2021 ja sulkeutuvat 9.4.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 9.4.2021 mennessä.
Kirjallisuus
    100% verkkomateriaali. Kaikki materiaali löytyy opintojakson Moodlesta
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu