Imetysohjaajakoulutus 1,5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Imetysohjaajakoulutuksen laajuus on 1,5 op ja se vastaa WHO/Unicefin – Vauvamyönteisyysohjelman imetysohjaajakoulutusta (BFHI The Baby Friendly Hospital Initiative).
Aika
    02.10.2019 - 05.12.2019
Ilmoittautumiset
    26.09.2019 mennessä
Paikka
    Jyvaskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Tavoite
    Osallistuja osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan- ja imeväisikäisen lapsiperheen imetysohjauksen/ravitsemusneuvonnan. Hänen toiminnassaan painottuu voimavaralähtöisyys ja imetysmyönteisyys sekä perheen terveyden edistäminen. Osallistuja ymmärtää imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen merkityksen osana naisen, vastasyntyneen, perheen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hänellä on valmiudet edistää imetystä yhteiskunnallisella – yhteisö – yksilötasolla.
Sisältö
    Koulutus (n. 40 h) koostuu lähiopetuksesta, osaamisennäytöstä imetysohjaustilanteessa, itsenäisestä opiskelusta Optima -verkko-oppimisympäristössä. Sisältö on:
- Imetyksen nykytilanne ja Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018 – 2022
- Imetyksen anatomia ja fysiologia
- Imetyksen suojelu ja tukeminen
- Voimavaralähtöinen imetysohjaus
- Äidin itseluottamuksen vahvistaminen
- Imetyksen erityistilanteita
- Imetys kulttuurisena ilmiönä
- Syödään yhdessä- ruokasuositukset lapsiperheille
- Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020
Toteutus
    Lähiopetuspäivät:

Keskiviikko 2.10. klo 8.15-15.45
Keskiviikko 13.11. klo 8.15-15.45
Hinta
    Osallistumismaksu on 265€ + alv 24%. Hintaan sisältyvät kontaktipäivän opetus- ja opiskelumateriaali. Opiskelija vastaa itse lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 11.9.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/taydennyskoulutus
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme koko koulutuksen hinnan.
Materiaali     imetysohjaus_esite_syksy_2019.pdf