Opettaja uraohjaajana opiskelijan yksilöllisellä opintopolulla 3 op, Helsinki

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Jokaisen opettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa urasuunnittelussa opintopolun eri vaiheissa. Osallistu koulutukseen, jossa saat valmiuksia tukea opiskelijaa urasuunnittelutaitojen kehittymisessä. Koulutuksen aikana kehitetään yhdessä uraohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä.
Aika
    21.11.2019 - 16.01.2020
Ilmoittautumiset
    01.11.2019 mennessä
Paikka
    JHL-opisto, Sörnäisten rantatie 23, Helsinki
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Sisältö
    • Urasuunnittelutaidot ja uraohjaus ilmiöinä
• Urasuunnittelutaitojen merkitys siirtymissä, työllistymisessä ja työelämän muutoksissa
• Uraohjaus osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja opiskelijan opintopolulla
• Itsetuntemus ja päätöksentekotaidot urasuunnittelussa
• Uraohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä
Toteutus
    Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, webinaarin sekä omaan työhön liittyvää kehittämistä lähipäivien välillä. Lähiopiskelupäivät toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan:

1. lähipäivä to 21.11.2019 klo 9.00 - 15.00
webinaari ma 9.12.2019 klo 14.00 - 15.30
2. lähipäivä to 16.1.2020 klo 9.00 - 15.00

Kouluttajina toimivat lehtorit Virpi Koskelo ja Virva-Liisa Pekkarinen.
Hinta
    Koulutus on Opetushallitukseen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joka on opetuskustannuksiltaan maksutonta.
Lisätietoja
    Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija, 040 595 9180, maija-liisa.siitari@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
täydennyskoulutuspalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutuskoordinaattori, 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Materiaali     esite_opettaja_uraohjaajana_hki.pdf
Peruutusehdot
    -

Ilmoittaudu koulutukseen