Teknillinen piirustus ja CAD, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    13.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet. Opiskelija osaa piirtää käsin ja tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot ja tekemään piirustukseen standardien mukaiset mitoitukset, toleroinnit ja muut tarvittavat merkinnät.

EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu
Opiskelija osaa lukea valmiita piirustuksia ja laatia yksikäsiteisiä työpiirustuksia tuotteista. Opiskelija osaa tuottaa CAD-järjestelmällä työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Ymmärtää nimike hallinnan ja revisioinnin merkityksen suunnittelussa.

TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelijat pystyvät tekemään valmistuksen vaatimat piirustukset ja toteuttamaan suunnitelmiaan

YHTTY: Kurssi mahdollistaa työskentelyn aloittamisen avustavissa suunnittelutehtävissä

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä.
Sisältö
    Kuvaamistavat, projektiot, mitoitukset ja muut merkinnät ja merkintöjen liittäminen tietokoneavusteisesti laadittuun piirustukseen.
Toteutus
    luennot ja harjoitukset 65 h. Näistä 30 h suoritetaan mikrotietokoneilla
itsenäinen työskentely 70 h
Yhteensä 135 h
Kirjallisuus
    Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja, 2013
A. Pere: Teknillinen piirustus 1. & 2. 2012 Monisteet
Hinta
    75 €
Muu informaatio
    -