Tekstinkäsittelyn tehokäyttö, 5 op (Verkkototeutus, nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    02.09.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    30.04.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Tieto- ja viestintätekniikan perusteet, tekstinkäsittelyn perusteet
Tavoite
    Opiskelija hallitsee tekstinkäsittelyn edistyneitä ominaisuuksia ja pystyy hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.
Sisältö
    Asiakirjastandardi, malliasiakirjat ja -raportit, tyylit, kuvat ja taulukot, sisällys-, kuvio- ja taulukkoluettelot, hakemisto, tekstin palstoitus, asetukset, joukkokirjeet ja tarrat, kommentit, makrot, lomakkeet, tuonti muista ohjelmista.
Toteutus
    Opintojakson toteutustapana on verkko-opiskelu.
Materiaali, ohjeet ja harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Itsenäinen työskentely
Kirjallisuus
    Hänninen-Pihlajamäki, P. 2019. Tekstinkäsittelyn tehokäyttö -ohjeet. Optima-materiaali. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen