Kuljetusmuodot 1, 5 op (nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Logistiikan perusteiden hallinta.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää kuljetusten merkityksen logistisen järjestelmän ja kansantalouden osana sekä tuntee tiekuljetusten toimintaympäristön ja keskeisimpien säädösten sisällöt.
Sisältö
    Kuljetusmuotojen yleiskatsaus
Tiekuljetukset:
o toimintaympäristö
o vastuut ja velvollisuudet
o tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset säädökset
o teknologinen hyödyntäminen.
Kirjallisuus
    Karhunen, J., Pouri R., Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi.
Sisula-Tulokas, L. 2007. Kuljetusoikeuden perusteet.
Tavaraliikenneyrittäjä. 2015. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Hinta
    75,00
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen