Nuoren viljelijän aloitustuen verkko-opinnot, 5 - 30 op (nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Opinnot voit suorittaa verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitomatta. Ennen opintojen alkua teemme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioimme koulutuksesi. Näin opiskelet vain sitä, mikä on sinulle tarpeen.
Aika
    01.08.2019 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    30.04.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot, nonstop
Kohderyhmä
    Nuori viljelijä tai viljelijäksi aikova, joka tarvitsee nuoren viljelijän aloitustukeen tarvittavat opinnot.
Sisältö
   

Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi, 8 op (nonstop)

Maatilan työsuojelu, 3 op (nonstop)

Kasvituotannon ekonomia, 3 op (nonstop)

Peltoviljelyn perusteet, 6 op (nonstop)

Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop)

Maatilatalouden kirjanpito ja verotus, 7 op (nonstop)

Yrityksen johtaminen, 10 op (nonstop)  

Hinta
    1 opintopiste = 10 euroa.
Lisätietoja
    Jaana Auer
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen