Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen, 2 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 09.03.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää kirjoittamisprosessin merkityksen oppimisessa ja pyrkii kehittämään kirjallisen viestinnän taitojaan. Opiskelija tuntee opiskelukirjoittamisen tavallisimmat tekstilajit ja asiatyylisen kirjoittamisen piirteet.
Sisältö
    Vuorovaikutteinen kirjoittamisprosessi ja opiskelukirjoittaminen, opiskelutehtävien tekstilajit, asiatyylinen kirjoittaminen.

Kaksi kertaa lukuvuoden aikana järjestetään lukiarviointi niille, jotka epäilevät itsellään olevan jonkinasteisen lukihäiriön.
Toteutus
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu / verkkojaksolla webinaariopetus, itsenäinen työskentely
Hinta
    30 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op

Katso opintojakson aikataulu