Edufuturan kuntoutuksen kesäopinnot 2020, 2-12 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on kesällä 2020 mahdollisuus suorittaa kuntoutuksen opintoja. Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa oppilaitosten yhteistyönä Pedanetissä. Opiskelija voi valita tarjolla olevista neljästä opintojaksosta yhden tai useamman opintojakson ja suorittaa ne itsenäisesti oman aikataulunsa mukaisesti.

Kaikilla opintojaksoilla sisältöjen teemoja ovat asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, kuntoutusprosessit ja kuntoutusjärjestelmät. Opinnoissa perehdytään muun muassa kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, toimintakyvyn arviointiin, ICF –viitekehykseen ja-luokitukseen, erilaisiin kuntoutusprosesseihin ja niiden suunnitteluun sekä kuntoutuksen monitieteiseen tutkimukseen.

Opintoja voi suorittaa itsenäisesti ja omassa tahdissa 18.5. – 31.8. 2020
Aika
    18.05.2020 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    01.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus

HUOM!

KIRJOITA LISÄTIETOJA -KENTTÄÄN OPPILAITOKSEN NIMI, JOSSA OLET KIRJOILLA (Gradia / Jyväskylän yliopisto / Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

KIRJOITA LISÄTIETOJA -KENTTÄÄN LISÄKSI SE OPINTOJAKSO / NE OPINTOJAKSOT, JOIHIN ILMOITTAUDUT (opintojaksot on lueteltu sisältö -kohdassa).
Kohderyhmä
    Vain Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille.
Sisältö
    KUNTOUTUKSEN PERUSTEET 3 osp (vastaa 2 op työmäärää), Gradia
Opintojaksolla tutustut kaikille opintojaksoille yhteisten teemojen perusteisiin ja hankit ammatillisen perustason osaamista kuntoutuksesta. Opintojakso soveltuu esimerkiksi toisen asteen opiskelijoille tai muille kuntoutuksesta kiinnostuneille henkilöille.

KUNTOUTUS TYÖELÄMÄSSÄ 6 op, Jamk
Opintojaksolla hankit alemman korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla sovelletaan kuntoutuksen tietoperustaa ja menetelmiä käytäntöön. Opintojakso soveltuu niin perustason opiskelleille toisen asteen opiskelijoille kuin ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille.

KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄSSÄ 2 op, Jamk
Opintojaksolla hankit ylemmän korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla keskiössä on kuntoutuspalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakso soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös perus- ja alempi korkeakoulutason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille.

KUNTOUTUKSEN TIETEELLINEN TUTKIMUS 2 op, Jyväskylän yliopisto
Opintojaksolla hankit ylemmän korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla syvennyt kuntoutuksen monitieteelliseen tutkimukseen. Opintojakso soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös perus- ja alempi korkeakoulutason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Lisätietoja opintojaksoista:

- Henna Pernu (etunimi.sukunimi@gradia.fi)

- Teppo Karapalo (etunimi.sukunimi@jamk.fi)

- Tuulikki Sjögren (etunimi.sukunimi@jyu.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

TIETOSUOJA

Henkilötietoja kerätään Kuntoutuksen opintokokonaisuuden ilmoittautumista varten. Ilmoittautuneen opiskelijan tiedot siirretään toteuttavan organisaation opiskelijahallintojärjestelmään, jonka jälkeen henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä vastaa opetuksesta vastaava organisaatio.

Ilmoittautumisen yhteyshenkilönä toimii Merja Hoffren (etunimi.sukunimi@jamk.fi), joka huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään tietosuojan- ja tietoturvallisuuden kannalta asianmukaisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työtehtäviin ne kuuluvat.

Voit lukea lisää rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn oikeuksista ja velvollisuuksista JAMKin tietosuojalausekkeesta (https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/tietosuoja/) ja ilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaselosteesta (https://www.jamk.fi/fi/tietoa-jamkista/asiakasrekisteri_tietosuojaseloste/lyhytkurssin-rekisteriseloste/), Jyväskylän yliopiston tietosuojailmoituksesta (https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus) sekä Gradian Tietoturva ja tietosuoja-sivustolta (https://www.gradia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva).
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: avoinamk@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi kokonaisuuden nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!