Muistikoordinaattori 30 op, Mikkelin kesäyliopisto

Kuvaus
    Kouluttaudu muistiterveyden erityisosaajaksi ja opi samalla muistiterveyteen liittyvä ennakoiva, tutkimuksellinen ja kehittävä työote, jota voit hyödyntää oman asiantuntijuutesi ja työyhteisösi kehittämisessä.
Aika
    10.09.2020 - 12.11.2021
Ilmoittautumiset
    25.08.2020 mennessä
Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli
Kohderyhmä
    Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen suorittaneet ja muutoin riittävät opiskeluvalmiudet omaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.
Tavoite
    Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaajakoulutuksen tavoitteena on, että oppimisprosessin kautta:
• perehdyt keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin
• saat valmiuksia ennakoivaan ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiantuntijana
• saat valmiuksia muistiterveyden edistämiseen, muistisairauksien varhaiseen toteamiseen, laadukkaan ja asiakaslähtöisen hoidon/palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
• osaat muistiterveyden asiantuntijana suunnitella, toteuttaa ja arvioida vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
• osaat rakentavasti arvioida ja kehittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa
• osaat arvioida osaamistasi muistiterveyden asiantuntijana
• osaat tehdä ja toteuttaa suunnitelmallisesti realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
• saat valmiuksia toimia muistiterveyden edistämisen ja muistihoitotyön asiantuntijana ja ammattilaisena
• saat valmiuksia motivoida työyhteisöäsi yhteisölliseen ja tulokselliseen osaamisen tarkasteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
Sisältö
    Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä 24 op
• Eettiset ja juridiset lähtökohdat muistihoitotyössä 2op
• Logoterapeuttisen ajattelun ja Tunteva-mallin mahdollisuudet muistiasiakkaan ja läheisen kohtaamisessa sekä tukemisessa 2op
• Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus 5op
• Muistiosaamisen kehittäminen palveluasumisessa – laatua elämän loppuun saakka 5 op
• Muistikuntoutumista tukeva kotihoito 5op
• Muistisairauksiin liittyvä osaaminen ja asiantuntijuus 5op
Toteutus
    Opiskelu on prosessiluonteista ja se kestää noin vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 lähiopetuspäivää. Lähiopetuksesta osa on asiantuntijaseminaareja.

Myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista. Yksittäisiin opintojaksoihin sisältyy oppimistehtäviä, jotka täytyy suorittaa hyväksytysti, jotta opintojaksosta saa suoritustodistuksen.

Lähiopetus 1. päivänä kello 11.30–18.00 ja 2. päivänä kello 9.00–16.15.

Lähiopetukset:
to-pe 10.–11.9.2020
pe 23.10.2020
to-pe 26.–27.11.2020
pe 22.1.2021
to-pe 25.–26.3.2021
to-pe 20.–21.5.2021
to-pe 26.–27.8.2021
to-pe 23.–24.9.2021
to-pe 11.–12.11.2021
Hinta
    2995 €. Opintomaksu sisältää lähijaksojen opetuksen, etäopintojen ohjauksen ja kehittämishankkeen ohjauksen. Opiskeluun liittyvät mahdolliset opintokäynnit opiskelija kustantaa itse.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 26.8.2020 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Lisätietoja
    Opinnot toteutetaan JAMKin 2019 opetussuunnitelman mukaan noudattaen JAMKin tutkintosääntöä sekä pedagogisia ja eettisiä periaatteita.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

26.8.2020 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4242 tai www.mikkelinkesayliopisto.fi -sivujen kautta: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/koulutukset/muistikoordinaattori