Ravitsemus osana hyvinvointia, 3 op (EduFutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.01.2021 - 21.05.2021
Ilmoittautumiset
    04.10.2020 mennessä
Kohderyhmä
    VAIN Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Opit ymmärtämään, minkälainen merkitys ravitsemuksella on hyvinvoinnissa. Opit miten ravitsemukseen liittyvien muutosten tekemistä voidaan tukea ohjauksen avulla.

Opintojakson osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Kun käyt tämän opintojakson, ymmärrät ravitsemuksen merkitystä osana hyvinvointia. Tiedät keskeisiä ravitsemukseen liittyviä haasteita ja keinoja vaikuttaa niihin. Ymmärrät ravitsemusohjauksen periaatteita ja pystyt soveltamaan niitä käytännössä.
Sisältö
    Opintojaksolla tarkastelet ravitsemuksen merkitystä hyvinvoinnille. Perehdyt ravitsemukseen liittyviin keskeisiin haasteisiin ja ravitsemusohjauksen periaatteisiin. Hyödynnät luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa ravitsemuksesta ohjauksen suunnittelussa. Sovellat oppimaasi käytännön ohjaustilanteissa ja arvioit omaa toimintaasi.
Toteutus
    Opintojakson opetus- ja oppimismenetelminä hyödynnetään kontakti- ja verkko-opiskelua. Opintojakson toteutus perustuu oppimistehtäviin, verkkokeskusteluihin, käytännössä harjoitteluun ja workshop-työskentelyyn. Ohjauksessa ja palautteen annossa hyödynnetään itse- ja vertaisarviointia sekä opettajan antamaa palautetta.
Kirjallisuus
    Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2017. Ravitsemustiede. Duodecim. 4.-7. painos.

Ilander, O. 2014. Liikuntaravitsemus. VK-Kustannus oy. 3. painos.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Juvenes Print.

Ajankohtaiset ikäryhmäkohtaiset suositukset.
Hinta
    Maksuton Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Lisätietoja
    Maaret Rutanen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Tämä opintojakso liittyy Edufuturan Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen 20 op moduuliin. Muut opintojaksot tässä moduulissa ovat:
- Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5 op (JY & JAMK)
- Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op (JY)
- Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu 3 op (JY)
- Toimintakyvyn arviointi 4 op (JAMK)
- Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen 3 op (JY)

HUOM! Kaikkiin moduulin opintojaksoihin ilmoittaudutaan samalla kerralla.

Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille”