Vuorohoidon johtaminen 3 op, verkkototeutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Vuorohoidossa pedagogisesti laadukkaan toiminnan toteuttamiseen liittyy erityispiirteitä. Vuorohoito on erityinen osaamiskonteksti varhaiskasvatuksen kentällä siihen liittyvän erirytmisyyden, epäsäännöllisyyden ja ennakoimattomuuden takia. Vuorohoidon johtaminen - koulutus tarjoaa johtamisen näkökulmasta työkaluja laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoidossa.
Aika
    16.03.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    02.03.2020 mennessä
Paikka
    Opetus tapahtuu verkko-opetusympäristössä
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa konsultatiivista työotetta, kehittää vuorohoidon laatua sekä antaa työkaluja turvallisuusjohtamiseen ja sen suunnitteluun huomioiden vuorohoidon erityispiirteet. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä, kunnissa sekä yksiköiden työntekijöiden välillä.
Sisältö
    Opintokokonaisuus toteutetaan kokonaan ohjatusti verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön liittyviä pienimuotoisia oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä hyvin käytäntöjen jakamista liittyen vuorohoidon laatuun ja turvallisuusjohtamiseen.
Toteutus
    Verkossa
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPHn määrittelemälle kohderyhmälle.
Lisätietoja
    Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Lisätietoja:
Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 2.3.2020 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/opelle. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus on osa Pedagoginen osaaminen vuorohoidossa -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Materiaali     vuorohoidon__johtaminen_jamk_2020.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.