Toiminnallisen anatomian perusteita, 1 op (VAIN KEURUUN JA PETÄJÄVEDEN LUKIOIDEN OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.02.2020 - 21.02.2020
Ilmoittautumiset
    19.02.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu KEURUUN JA PETÄJÄVEDEN LUKIOIDEN opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija osaa tuki- ja liikuntaelimistön perustiedot. Opiskelija tietää elimistön suuret luut ja varsinaiset nivelet sekä osaa kehon pinnalliset lihakset ja tunnistaa niiden vaikutuksen eri nivelten toimintaan. Opiskelija ymmärtää syvien lihasten merkityksen asennon ylläpitämisessä ja liikkeen tukemisessa. Opiskelija tietää motorisen viestinkulun eli hermo-lihasjärjestelmän pääpiirteet ja ymmärtää aistitiedon merkityksen liikkeen ja liikkumisen ohjauksessa. Lisäksi opiskelija kykenee havainnoimaan ja arvioimaan oman sekä toisen ihmisen kehon liikkeitä yleisten toimintojen aikana.
Sisältö
    Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia: luut, varsinaiset nivelet ja pinnalliset lihakset. Motorisen ja sensorisen eli hermo-lihasjärjestelmän viestinkulun pääpiirteet. Liikkeen ja liikkumisen havainnointi erilaisten päivittäisten toimintojen aikana.
Lisätietoja
    Elina Anttonen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu