TeknOpex -Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op, Mikkeli

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    21.11.2019 - 28.08.2020
Ilmoittautumiset
    20.10.2019 mennessä
Paikka
    Mikkeli
Kohderyhmä
    Kohderyhmä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetustoimen henkilöstö sekä esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen päätavoitteena on lisätä osallistujien digitaalista osaamista matalan kynnyksen periaatteella. Koulutuksen kautta opitaan hyödyntämään varmemmin digitaalisuutta osana omaa opetusta- ja kasvatustyötä. Tietoturvan huomioiminen on tärkeä osa-alue. Osallistujat pääsevät kokeilemaan ja testaamaan käytännössä lähiopetuspäivissä erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia. Yhtenä teemana on erilaisten digitaalisten välineiden avulla käyttäjien hyvinvoinnin ja arjen hallinnan tukeminen.
Sisältö
    Koulutusosiot sisältävät lähiopiskelua, ohjattua verkkotyöskentelyä ja omaan työhön liittyvää kehittämistä, sekä webinaareja. Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista voi halutessa suorittaa molemmat tai vaan toisen. Koulutusosioiden nimet ovat Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op ja Digiminäpystyvyys, 3 op. Tämä ilmoittautuminen koskee Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op koulutusosiota Mikkelissä.

Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op
Digikokeilujen kautta mahdollistetaan tutustuminen erilaisiin nykypäivän digitaalisiin palveluihin ja teknologioihin, kuten virtuaalitodellisuuteen, pelillisyyteen, robotiikkaan ja hyvinvoinnin seurantavälineisiin. Koulutuksessa perehdytään erilaisten sovellusten ja nettiohjelmien tietoturvaan, omaan tietoturvalliseen käyttäytymiseen ja näihin liittyviin haasteisiin. Opinnoissa toteutetaan verkkokyselynä kartoitus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöiden digitaidoista.

Lähiopetuspäivät:
Ryhmä 1: Mikkelissä 21.11.2019 ja tammikuussa 2020.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutukseen osallistuja vastaa itse matkakuluista, majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.

Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Lisätietoja
    Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2,40100 Jyväskylä

Koulutus on osa TeknOpex - Digimaailma kasvatus- ja opetustyössä -koulutushanketta.
Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op koulutuksen Mikkelin osioon 20.10.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/opelle. Kumpaankin koulutusosioon otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Materiaali     teknopex_koulutus_2019-2020_2.pdf

Ilmoittaudu koulutukseen