TeknOpex -Digiminäpystyvyys 3 op, Jyväskylä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    10.09.2019 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Kohderyhmä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetustoimen henkilöstö sekä esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen päätavoitteena on lisätä kohderyhmän digitaalista osaamista matalan kynnyksen koulutuksella, joka samalla yhdenmukaistaa osallistujien digitaitoja. Koulutuksen kautta opitaan hyödyntämään varmemmin digitaalisuutta osana omaa opetusta- ja kasvatustyötä huomioiden tietoturva. Konkreettiset kokemukset madaltavat kynnystä erilaisien digitaalisten välineiden ja sovellusten hyödyntämiseen. Erilaisten digitaalisten välineiden avulla voidaan myös lisätä käyttäjien hyvinvointia ja arjen hallintaa.
Sisältö
    Koulutusosiot sisältävät lähiopiskelua, ohjattua verkkotyöskentelyä ja omaan työhön liittyvää kehittämistä, sekä webinaareja. Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista voi halutessa suorittaa molemmat tai vaan toisen: Koulutusosioiden nimet ovat Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op ja Digiminäpystyvyys, 3 op. Tämä ilmoittautuminen koskee Digiminäpystyvyys, 3 op koulutusosiota Jyväskylässä.

Digiminäpystyvyys, 3 op
Digitaitokartoituksen vastausten perusteella koulutusosion sisältö räätälöidään niin, että se tukee mahdollisimman hyvin vastaajien toiveita ja osaamista. Koulutuksen avulla jokainen voi saada hyvinkin yksilöllistä tukea omiin digihaasteisiin ja näin ollen vahvistaa omaa henkilökohtaista digiminäpystyvyyttään.

Lähiopetuspäivät:
Kaksi lähiopetuspäivää keväällä 2020. Toiminta toteutetaan työpajapäivinä, joissa huomioidaan osallistujien sopiva taitotaso ja omat tarpeet. Lähiopetuspäivistä toinen toteutetaan Jyväskylässä ja toinen osallistujien oman paikkakunnan mukaisesti.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutukseen osallistuja vastaa itse matkakuluista, majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.

Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Lisätietoja
    Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2,40100 Jyväskylä

Koulutus on osa TeknOpex - Digimaailma kasvatus- ja opetustyössä -koulutushanketta.
Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu Digiminäpystyvyys, 3 op koulutuksen Jyväskylän osioon 10.9.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/opelle. Koulutusosioon otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Materiaali     teknopex_2019-2020_jamk.pdf