Asiantuntijana tahattomassa lapsettomuudessa 3 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Asiantuntijana lapsettomuudessa -koulutuksen keskeisinä teemoina ovat lääke- ja hoitotieteen näkökulma lapsettomuuteen, lapsettomuusprosessi, parisuhde ja seksuaalisuus, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde ja vanhemmuus, mielen hyvinvointi sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa lapsettomuutta kohdanneen perheen kohtaamisessa. Kohderyhmänä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka kohtaavat työssään lapsettomuutta.
Aika
    21.11.2019 - 12.02.2020
Ilmoittautumiset
    07.11.2019 mennessä
Paikka
    Jyvaskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Tavoite
    Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:
• tunnistaa ja huomioida työssään lapsettomuuden moninaisuuden
• tukea perhettä lapsettomuusprosessin eri vaiheissa
• huomioida mielen hyvinvoinnin ja lapsettomuuden yhteyden
• huomioida parisuhteen ja seksuaalisuuden merkityksen voimavarana
• vahvistaa vanhemman kykyä kiintymyssuhteen luomiseen ja tukea vanhempaa vanhemmuudessa
• soveltaa monipuolisia voimavaralähtöisiä ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä lapsettomuutta kohdanneiden hoidossa
Sisältö
    Koulutus (n. 81 h) koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta Optima -verkko-oppimisympäristössä sekä pienimuotoisista oppimistehtävistä.
4.12.2019 klo 9.30 – 16.00
Lääketieteen näkökulma lapsettomuuteen ja hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät
Siirtymä lapsettomasta vanhemmaksi - hoitotieteellinen näkökulma lapsettomuusprosessiin
15.1.2020 klo 9.30 – 16.00
Toimiva parisuhde ja seksuaalisuus lapsettomuusprosessin voimavarana
Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteen luominen hedelmöityshoitojen avulla alkaneessa raskaudessa.
Vanhemmuuden tukeminen lapsettomuutta kohdanneessa perheessä
12.2.2020 klo 9.30 – 16.00
Lapsettomuus ja hedelmöityshoidot kokemuksena, kokemusasiantuntija
Mielen hyvinvointi ja oman lapsettomuuden kohtaaminen
Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa asiakkaan kohtaamisessa
Hinta
    Osallistumismaksu on 435 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät kontaktipäivän opetus- ja opiskelumateriaali. Opiskelija vastaa itse lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    laIlmoittaudu koulutukseen 7.11.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/taydennyskoulutus
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme koko koulutuksen hinnan.
Materiaali     asiantuntijana_lapsettomuudessa_jamk_2019_2020_2.pdf

Ilmoittaudu koulutukseen