Web-tekniikat, 4 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.09.2019 - 13.12.2019
Ilmoittautumiset
    13.09.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tietokoneen peruskäyttötaidot
Tavoite
    Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden. Opiskelija osaa raportoida harjoitustyönsä opintojaksolla annetun kehikon mukaisesti (kts. sisältö)
Sisältö
    - Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
- Web-sivuston kehittämisprosessi
- Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
- sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
- validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
- JavaScriptin perusteita: kuvagallerian toteutus
- julkaisu
Kirjallisuus
   

Opettajan jakama materiaali Web-sivuilla (mm. https://w3school.com , https://www.w3.org/ sekä video-ohjeistuksia)

Hinta
    60 €
Lisätietoja
    Kari Niemi
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu