Käyttöjärjestelmät, 6 op (CampusOnline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.10.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.10.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää käyttöjärjestelmän tarkoituksen ja tietokonelaitteiston toimintaperiaatteen. Opiskelija hallitsee keskeiset työkalut ja komentorivikomennot Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmien osalta. Opintojaksolla käytetään Windows 10 ja Ubuntu -käyttöjärjestelmiä.

Opintojakson on tarkoitus vahvistaa opiskelijan taitoja käyttöjärjestelmien hallinnassa ja tehostaa tietokoneen päivittäistä käyttöä.
Sisältö
    Opintojakson sisältö:
******************************************************
– Laitteistovirtualisointi ja tietokoneen laitteistoon tutustuminen
– Windows: Käyttöjärjestelmän käyttöönotto ja esittely
– Windows: Verkko-ominaisuudet
– Windows: Tiedonhallinta
– Windows: Tietoturvaominaisuudet
– Windows: Käyttäjienhallinta
– Windows: Järjestelmätyökalut ja ylläpito
– Windows: Levyjen hallinta
– Linux: Tiedostojärjestelmä, keskeisimmät komentorivikomennot
– Linux: Tiedosto- ja hakemisto-oikeudet
– Linux: Paketinhallinta, prosessinhallinta, syöteet ja tulosteet
– Linux: Unix-työkalut
– Linux: Käyttäjienhallinta
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan täysin itsenäisesti. Opiskelija tutustuu kunkin aihealueen materiaaliin ja tekee aihetta vastaavat käytännön harjoitukset. Harjoitukset palautetaan annettuun päivämäärään mennessä. Lisäksi opintojakson lopussa järjestetään opintojakson aihealueita mittaava käytännön tentti, jonka opiskelija tekee etänä omalla koneellaan.