Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi, 8 op (nonstop) CampusOnline

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 08:00 alkaen.
Aika
    07.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 30.04.2020
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella tärkeimpien tuotantoeläinten
ruokinnan ja hoidon. Opiskelija osaa määrittää ravinnontarpeet eri eläimille niiden tuotantovaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ruokinnallisten tekijöiden vaikutuksen kotieläintuotteiden laatuun ja eläinten hyvinvointiin.
Opiskelija tietää tuotantoeläinten terveydenhuollon toimintaympäristön. Opiskelija tuntee aihealueen keskeisimmät lait ja asetukset.
Opiskelija tuntee eri tuotantoeläinten jalostustavoitteet ja jalostuksen menetelmät. Opiskelija ymmärtää eläinaineksen merkityksen tuotannolle ja eläinten hyvinvoinnille.
Sisältö
    Nuoren eläimen kehitys.
Ravintoaineiden tarpeen määrittäminen.
Rehut ja niiden ominaisuudet.
Ruokinnan suunnittelu tuotantoeläimillä.
Tuotantoeläimistä saatavat tuotteet ja niiden laatu.
Terveen eläimen tunnusmerkit.
Sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy.
Terveydenhuolto-ohjelmat.
Tuotantoeläinten jalostustoiminta Suomessa.
Jalostustavoitteet ja menetelmät.
Perinnöllisyyden perusteet lyhyesti.
Jalostuksen vaikutukset eläinainekseen ja tuotantoon.
Keskeisimmät lait ja asetukset.
Toteutus
    Osoitettuun kirjallisuuteen tutustuminen, harjoitustyöt.
Kirjallisuus
    Oppimisympäristössä jaettu materiaali.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Osaamisen tunnustaminen: Sisällöltään vastaavan yliopisto- tai amk -tason opintojakson suoritustodistus ja kuvaus opintojakson sisällöstä. Työelämässä hankittu osaaminen osoitetaan erikseen järjestetyllä näytöllä