Laatutekninen perusajattelu, 1 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 08:00 alkaen.
Aika
    18.11.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 29.02.2020
Paikka
    verkko-toteutus
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija hallitsee laatuteknisen perusajattelun ja osaa huomioida sen työtehtävissään. Hän ymmärtää ja asennoituu laadun tekemiseen osana normaalia työtä.
Sisältö
    1. Laatuajattelu: Laadun merkitys, laadun määrittely, jotta sitä voi hallita ja kehittää, laadun tekemisen perusteet

2. Laadunhallintastandardit: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ja niiden käyttöidea, muiden johtamisjärjestelmästandardien rakenne ja idea

3. Laatukustannukset ja niiden hyödyntäminen
Hinta
    15 €

Katso opintojakson aikataulu