Syventävä viinikurssi, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 02.03.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija osaa erilaisten alkoholijuomien valmistuksen ja tarjoilun sekä ruoan ja juoman yhdistämisen perusteet. Opiskelija hallitsee juomien systemaattisen aistinvaraisen arviointitekniikan perusteet.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee juomien systemaattisen aistinvaraisen arviointitekniikan ammattimaisella tasolla.
Opiskelijalla on rypäleisiin, viininvalmistukseen ja viinityyleihin liittyvissä asioissa ammattilaisen tietotaso. Hän pystyy toimimaan viiniin liittyvissä ravintolan työtehtävissä ja ymmärtää niiden merkityksen alan liiketoimien vastuullisena edistäjinä.
Sisältö
    Viininviljely, -valmistus ja etikettimerkinnät.
Erilaiset viinit ja väkevät alkoholijuomat.
Aistinvaraisen arvioinnin harjoittelu.
Juomien yhdistäminen ruoan kanssa.
Toteutus
    Aistinvarainen arviointi
Luennointi
Itsenäinen opiskelu
Kirjallisuus
    WSET L3 Award on wines study pack 2016 (Understanding wines: Explaining style and quality, Study quide, Specification)
Hinta
    75 € + Kurssin materiaalimaksu on 160 €, sisätäen WSET L3-tentin
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssin materiaalimaksu on 160 €, sisätäen WSET L3-tentin.

Katso opintojakson aikataulu