Suomi 4, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.01.2020 - 13.05.2020
Ilmoittautumiset
    31.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija
- on suorittanut Finnish 3 -kurssin tai vastaavat tiedot
- osaa käyttää suomea tutuissa arkipäivän tilanteissa
- osaa keskustella ja kertoa mielipiteensä tutuista aiheista
- on harjoitellut luetun ymmärtämistä.
Tavoite
    Opiskelija kehittää taitoaan osallistua viestintätilanteisiin arjessa ja työpaikalla. Opiskelija kehittää omia kielenoppimisstrategioitaan ja pyrkii aktiiviseen kielenoppimiseen myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä, esim. työhakemuksen. Kehittää lukemisstrategioitaan ja ymmärtää yksinkertaisia asiatekstejä. Laajentaa sanavarastoaan mm. oman alansa sanastolla ja työelämäsanastolla.
Sisältö
    Kommunikointi opiskelu- ja työympäristössä kirjallisesti ja suullisesti, mediatekstit, ymmärtämis- ja oppimisstrategiat
Toteutus
    Kontaktiopiskelu ja etätehtävät
Kirjallisuus
    Opettajan suosittelema / koostama materiaali
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi kevätlukukaudella.

Katso opintojakson aikataulu