Energia- ja ympäristötekniikan (monimuoto) polkuopinnot 2, 30 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    29.11.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmaan tähtääville.
Sisältö
    Opintopolku sisältää energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman (monimuotototeutus) 1. vuoden kevätlukukauden opinnot.

HUOM! Polkuopintoihin 2 voivat hakea vain energia- ja ympäristötekniikan polkuopinnot 1 (monimuotototeutus) suorittaneet.
Toteutus
    Monimuotototeutuksen opiskelijoilla opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja verkon välityksellä opiskelua. Kontaktiopiskelua on vain muutamana päivänä kuussa ja ne ajoittuvat myös lauantaille.
Hinta
    300 €.

Polkuopintoihin liittyvät kieli- ja viestintäopinnot eivät sisälly tähän kokonaisuuteen. Ne maksetaan erikseen sen mukaan mitä ko. opintoja opiskelija valitsee.
Lisätietoja
    Marjukka Nuutinen, tutkintovastaava

etunimi.sukunimi@jamk.fi tai

avoinamk(at)jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Polkuopintoihin otetaan 6 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Prosessien perusteet ja materiaalit, 4 op
Termodynamiikan perusteet, 5 op
Teknillinen piirustus ja CAD, 5 op
Fysiikka 2, 5 op
Matematiikka 2, 5 op
JAMK InnoFlash, 2 op
Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus) _TEKN POLKU

Katso opintojakson aikataulu