Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    20.01.2020 - 01.05.2020
Ilmoittautumiset
    05.01.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Tavoite
    Opiskelija
- tunnistaa työelämän kestävän kehittämisen periaatteet ja ymmärtää niiden yhteydet työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
- toimii henkilöstöjohtamisen tieto- ja teoriaperustan mukaisesti
- osaa kehittää työtä ja työyhteisön toimintaa tuloksekkaasti strategisen henkilöstöjohtamisen periaatteiden ohjaamana
- tietää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeiset haasteet, tuntee niiden keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit
-ymmärtää ja osaa soveltaa dialogisen ja valmentavan johtamistyylin perusperiaatteita
Sisältö
    - Työelämän kestävä kehittäminen ja toimintaympäristön muutossuunnat
- Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeiset käsitteet ja merkitys työyhteisön toiminnalle
- Henkilöstöjohtaminen työyhteisön kiinteyden ja henkilöstön motivaation ylläpitäjänä ja kehittäjänä
- Työhyvinvoinnin kehittämisen mallit ja hyvät käytännöt
- Valmentava ja dialoginen johtaminen, varhainen puuttuminen ja tukemisen tavat
Toteutus
    kontakti- ja etäopiskelu
Kirjallisuus
    Viitala, R. 2013. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä. 4. uudistettu painos. Helsinki: Edita. (myös eKirjana)
TAI
Kauhanen, J. 2012. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 10.-11. painos. Helsinki: WSOY. (myös eKirjana)

MacKie, D. 2014. The effectiveness of strength-based executive coaching in enhancing full range leadership development: A controlled study. PDF
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Kari Jaatinen ja Asta Suomi
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 4 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta; tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta (pidätämme oikeuden muutoksiin).

Opintojakson työtila Optimassa avautuu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktikertaa, ja opintojakso päättyy noin viikon kuluttua toisesta kontaktista.