Venäjä 1, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 11.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija
- aloittaa tutustumisen venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin
- hallitsee kyrillisten kirjainten käytön
- osaa venäjän kielen ääntämisen erikoispiirteet
- osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa
- pystyy käyttämään korrektia venäjän kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa
- hallitsee tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja niiden käyttökulttuurin
- ymmärtää Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja
Sisältö
    Kyrilliikka
Ääntäminen
Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus.
Toteutus
    Kontaktiopetus, jossa pari- ja ryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely, virtuaalinen työskentely
Kirjallisuus
    Optiman työtila Venäjä 1 ZZCQ1110
Alestalo, M. 2009. Kafe Piter 1. Helsinki: Finn Lectura.
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu