Verkostojohtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot, 15 op (restonomi, YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opinnot ovat YAMK-tutkinto-opiskelijoiden opintoihin integroituja ja sisältävät kontaktiopiskelua ensimmäisen vuoden aikana.

Opinnot jatkuvat verkko-opetuksena 2. vuodesta alkaen.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Ilmoittautuminen vain syyslukukaudella 2019 opintopolku 1:n suorittaneille!
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Toteutus
    Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina.
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Tutkiva kehittäminen, 5 op (YAMK)
Talouden ohjaus, 5 op, (YAMK)
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development, 5 cr (Master`s level)

Katso opintojakson aikataulu