JAMK InnoFlash, 2 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.01.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija tuntee käyttäjäkeskeisen menetelmän (Design Thinking) perusperiaatteet ja vaiheet asiakaslähtöisessä ongelmaratkaisussa.

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaa toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminsä tuloksen.

Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa ja ryhmän toimintaa asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoi oman osaamisen kehittymistä ja tukee tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.
Sisältö
    InnoFlashin aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovelletaan Design Thinking -ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luodaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.

Ratkaisukonsepti testataan potentiaalisilla asiakkailla ja esitellään toimeksiantajalle.

Opiskeluprosessin aikana harjoitellaan oman ja tiimin toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota.