SolidWorks koneensuunnittelussa 5 op (CampusOnline)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    15.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Teknillinen piirustus ja CAD, 3D-mallinnus (myös jollain muulla ohjelmistolla kuten CATIA) tai vastaava osaaminen.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee parametrisen mallintamiseen ja tuotteiden konfiguroinnin. Opiskelija osaa käyttää CAD-järjestelmää koneensuunnittelun apuvälineenä esim. kustannusten ja mekanismien rasitusten määrittämisessä sekä tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnissa (Sustainability).
Sisältö
    3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirustusten luominen mallista. Tuotteen konfigurointi sekä malli- että kokoonpanotasolla. Mekanismien liikeanalysointien tekeminen sekä tuotteen ympäristövaikutusten analysointi.
Toteutus
    Opintojakso suoritetaan kokonaan työskentelemällä tietokoneilla mallintaen annettuja tehtäviä. Verkko-opiskelussa opiskelijalla on oltava käytössään CAD-työskentelyyn soveltuva tietokone sekä ohjelmistojen asentamiseen vaadittavat oikeudet ja osaaminen.

Opintojaksolla on kaksi erilaista toteutustapaa, jotka voivat sisältää lähiopetusta, itseopiskelua ja verkko-opintoja.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat:
• Lähiopinnot
• Verkko-opinnot

Päivätoteutuksessa kontaktiopetuksen määrä on suurin ja vastaavasti verkko-opinnoissa on eniten itseopiskelua. Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson aloitusvaiheessa.
Kirjallisuus
    Monisteet, Solidworks-ohjelmiston oppilaitosmateriaali, käyttöohjeet ja tutoriaalit.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen