Taulukkolaskennan tehokäyttö, 5 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 06.04.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    18.05.2020 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    06.04.2020 - 03.05.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Taulukkolaskennan perusteet mm: funktioiden käyttö, kaavojen kirjoittaminen, kaavioiden tekeminen.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee taulukkolaskennan edistyneitä ominaisuuksia ja pystyy hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.
Sisältö
    Taulukkolaskennan muotoilutoiminnot, kaavojen tarkistaminen, tulostusalueen käyttö, viittaukset taulukossa ja taulukoiden välillä, laskentaa helpottavat funktiot, suurten taulukoiden lajittelutoiminnot, tietojen kokoaminen, tavoitteen haku, skenaariot, Pivot-kaaviot, makrojen tekeminen.
Toteutus
    Harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Kirjallisuus
    Hänninen-Pihlajamäki, P. 2019. Taulukkolaskennan tehokäyttö -ohjeet. Optima-materiaali. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Hinta
    75 €
Opintojakso (tai opintokokonaisuus) on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu