Työelämän ruotsi, 4 op (verkkototeutus)

Ilmoittaudu koulutukseen

Huom! Koulutus on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.
Aika
    27.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    10.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ruotsissa.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia ruotsiksi kansainvälisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
Sisältö
    - oman alan keskeiset käsitteet
- työnhaku
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)
Kirjallisuus
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Hinta
    60 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.
Huom! Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen