Työelämäosaaminen opettajan tietoina ja taitoina 3 op, Pori

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Tässä koulutuksessa perehdyt muuttuvan työelämän osaamisvaatimuksiin ja saat valmiuksia oppijoidesi työelämäosaamisen sekä urasuunnittelutaitojen kehittämiseen. Koulutuksessa työstetään työelämälähtöistä opettamisen ja ohjauksen suunnitelmaa.
Aika
    29.01.2020 - 17.03.2020
Ilmoittautumiset
    16.12.2019 mennessä
Paikka
    Porin seudun kansalaisopisto, Gallen-Kallelankatu 14, Pori
Kohderyhmä
    Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto
Sisältö
    • Muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset, geneeriset taidot ja ammattispesifit taidot
• Oppijoiden työelämäosaamisen kehittäminen
• Urasuunnittelutaidot ja niiden kehittymisen tukeminen
• Työelämälähtöisen opettamisen ja ohjauksen suunnitelma ja sen integrointi oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan
Toteutus
    Koulutus sisältää orientoivan ennakkotehtävän, kaksi lähipäivää ja omaan arkityöhön liittyvää kehittämistyötä päivien välissä. Lähipäivät toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan:

1. lähipäivä ke 29.1.2020 klo 9-15
2. lähipäivä ti 17.3.2020 klo 9-15

Kouluttajina toimivat lehtori Seija Koskela ja lehtori Anneli Muuronen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta
Lisätietoja
    Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija, 040 595 9180, maija-liisa.siitari@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Täydennyskoulutuspalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutuskoordinaattori, 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Materiaali     esite_k2020_pori_tyoelamaosaaminen_opettajan_tietoina_ja_taitoina.pdf
Peruutusehdot
    Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoitathan siitä välittömästi koulutuskoordinaattorille, minna.demirel@jamk.fi.

Ilmoittaudu koulutukseen