Materiaalin ohjaus, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 08:00 alkaen.
Aika
    13.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 29.02.2020
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Logistiikan perusteet -opintojakso
Tavoite
    Opiskelijat ymmärtävät materiaalinohjauksen tarkoituksen ja merkityksen yritysten toiminnassa. Lisäksi opiskelijat kykenevät ohjaamaan ja suunnittelemaan yrityksen materiaalivirtoja sekä niihin liittyviä tietovirtoja osana yrityksen logistista prosessia.
Sisältö
    - Johdanto materiaalinohjaukseen
- Kysynnän ennustaminen
- Kapasiteetin hallinta
- Varastonohjaus
- Tuotannonohjaus
- Materiaalitarvelaskenta, MRP
Toteutus
    Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson aloitusvaiheessa.
Kirjallisuus
    Optima materiaalit,
Arnold, J.R.T., Chapman, S.R. (2012) Introduction to Materials Management
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu