Organisaation johtaminen, 4 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 08:00 alkaen.
Aika
    01.12.2019 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 29.02.2020
Paikka
    verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Kurssin osaamistavoitteita tukevat, suositeltavat muut opintojaksovaihtoehdot kuvataan opiskelijalle henkilökohtaisissa ja ryhmäohjaustapaamisissa.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee perustiedot henkilöstöjohtamisesta erilaisissa yritysorganisaatioissa sekä tiedostaa ja on omaksunut työskentelytavat ja keinot joita esimiestehtävissä sovelletaan. Strategisen johtamisen perusteita opiskelija osaa soveltaa johtamisen näkökulmasta.
Sisältö
    Strategia, visio, missio
Johtaminen
Palkkiopalkkaus
Henkilöstöjohtaminen
Kirjallisuus
    Dorrington et al: Human resource management10th edit. 2017
Hinta
    60 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu