Ranska 1, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    16.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija aloittaa tutustumisen ranskan kieleen ja kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia ranska kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa ranskan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.
Sisältö
    Tervehtiminen, esittäytyminen, tapaamisesta sopiminen, kieliä ja kansallisuuksia, kutsu, tarjoaminen, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, työhön liittyvää sanastoa, perhesuhteet, matkustamiseen liittyvää sanastoa
Toteutus
    Kontaktiopetus, suullisia ja kirjallisia tehtäviä pari- ja ryhmätyönä.
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi. Tunnus ZWCF1110 French 1.

Katso opintojakson aikataulu