Kirjoita suomeksi, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    16.08.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija
- osaa kirjoittaa erilaisia tekstejä ja tunnistaa suomen kielen rekistereitä
- tuntee suomen kielen perusrakenteet (verbien aikamuodot ja tavallisimmat sijamuodot) ja osaa soveltaa niitä käytännössäkin
- osaa viestiä suomeksi opiskelu- ja työelämän erilaisissa tilanteissa suullisesti
Tavoite
    Opiskelija selviytyy paremmin arkielämän ja opiskelun kirjoittamishaasteista. Hän osaa toimia tehokkaasti työelämän eri kirjallisissa tilanteissa ja tuntee syvemmin suomen kielen rekistereitä. Hän hallitsee paremmin kielitiedon ja osaa käyttää suomen kielen rakenteita monipuolisesti. Hän osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja suunnitella sekä ohjata omaa oppimistaan.
Sisältö
    - arkielämän kirjoittamistilanteet
- työhakemus ja CV
- asiatekstien kirjoittaminen ja raportointi
- kirjoittamisprosessi
- kielitietoa ja kielenhuoltoa
Toteutus
    Verkkototeutus, yksi pakollinen webinaari.

Optiman työtila avautuu 9.9.2019. Opiskelijalla on viikko aikaa tehdä orientoivat tehtävät (palautus 16.9.), joilla varmistaa osallistumisensa kurssille.

Ke 18.9.2019 klo 16:00-17:30 - Aloituswebinaari (pakollinen, tallennetaan)
Ma 7.10. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 1 (vapaaehtoinen)
To 24.10. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 2 (vapaaehtoinen)
To 14.11. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 3 (vapaaehtoinen)
To 28.11. klo 16–17 Kysy opettajalta -klinikka 4 (vapaaehtoinen)

Verkkotapaamisia varten opiskelija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, web-kameran ja kuulokkeet, joissa on mikrofoni.
Kirjallisuus
    Verkkotyötila
Hinta
    45 €
Muu informaatio
    Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Katso opintojakson aikataulu