Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 5 op, Kajaani

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataito- kasvatustaitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.
Aika
    03.10.2019 - 31.01.2020
Ilmoittautumiset
    01.11.2019 mennessä
Paikka
    Scandic,Kajaani
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäynnin ohjaajille, oppilas/opiskelijahuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    • Systemaattisuus ja turvallinen arki koulussa ja varhaiskasvatuksessa
• Tuta-taitoja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen ja eri oppinaineisiin integrointi
• Tunnetaitojen taustaideologia, perustyökalut ja mahdollisuudet
• Medialukutaito ja someturvallisuus
• Kulttuurien erityispiirteet ja turvallisuutta vahvistavat eettiset koodistot
• Haastavat tilanteet ja konkreettiset työvälineet
• Varhaiset ihmissuhteet ja korjaavat kokemukset
• Kasvatusyhteistyön ja vanhemmuustaitojen ymmärtäminen
Toteutus
    Osioon kuuluu 3 lähiopetuspäivää, 2 webinaaria ja ohjattua etäopiskelua verkossa.
Kajaanin lähiopetuspäivät ovat 3.10.2019, 27.11.2019, 22.1.2020
Lähiopetuksen toteutuspaikka on Kajaanissa.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Lisätietoja
    Lisätietoja
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutuskokonaisuuteen voi ilmoittautua sähköisesti mukaan 1.11.2019 mennessä http://www.jamk.fi/opelle.
Materiaali     tunne-_turva-_ja_sosiaaliset__taidot_varhaiskasvatuksen_ja_koulun_arjessa_kajaani.pdf