Logistiikan ylemmän AMK:n polkuopinnot, 30 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    30.08.2019 - 29.05.2020
Ilmoittautumiset
    25.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä tilassa FP05
Koulutus alkaa 30.8. klo 13.00
Kohderyhmä
    Opintopolku on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä tutkinto-opintoihin tähtääville.
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Tavoite
    Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.
Sisältö
   

Kaikille yhteiset opinnot

Tutkiva kehittäminen, 5 op

Talouden ohjaus, 5 op

Hankintojen johtaminen, 5 op

Uudistuva johtajuus, 5 op

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Digitalisaatio liiketoiminnassa, 5 op

SCM - Digitalisaatio veturina, 5op

 tai

Logistiikan johtaminen, 5 op

Minne menet, logistiikka? 5 op

Toteutus
    Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina.

Pe 30.8. klo 13 - 18
la 31.8. klo 8.30 - 15
Pe 27.9. klo 14 - 20
La 28.9. klo 8.30 - 15
Pe 25.10. klo 14 - 20
La 26.10. klo 8.30 - 15
Pe 13.12. klo 14 - 20
La 14.12. klo 8.30 - 15
Pe 17.1. klo 14 - 20
La 18.1. klo 8.30 - 15
Pe 14.2. klo 14 - 20
La 15.2. klo 8.30 - 15
Pe 21.2. klo 14 - 20
La 22.2. klo 8.30 - 15
Pe 20.3. klo 14 - 20
La 21.3. klo 8.30 - 15
Pe 24.4. klo 14 - 20
La 25.4. klo 8.30 - 15

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
----------------------------------------------------------
Hinta
    300,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Hankintojen johtaminen, 5 op, (YAMK)
Liiketoimintaverkostot, 5 op (YAMK)
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, 5 op, (YAMK)
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development, 5 cr (Master`s level)

Katso opintojakson aikataulu