Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus, 1 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    13.01.2020 - 06.03.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 15.12.2019
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija pystyy tuottamaan kieliasultaan hyvää tekstiä.
Sisältö
    Oikeakielisyys ja kielenhuolto
Toteutus
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu
Hinta
    15 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op

Katso opintojakson aikataulu