Kanat ja pienkanalat, 3 op (nonstop), CampusOnline

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 08:00 alkaen.
Aika
    07.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 30.04.2020
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija osaa arvioida pienkanalassa kanojen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää olosuhteet kanojen eri tuotantovaiheen ja luontaisen tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ympäristön vaikutuksen kanojen elämään ja tuotantoon.
Sisältö
    Kanojen hyvinvointia koskevat ohjeet ja suositukset.
Tuotantovaiheiden erityispiirteet hyvinvoinnin kannalta.
Ruokinnan suunnittelu ja onnistumisen seuranta.
Kanojen luontaisen käyttäytymisen perusteet.
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät (virtuaali- ja verkko-opinnot)
Kirjallisuus
    Optimassa oleva materiaali.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi