Kasvituotannon ekonomia, 3 op (nonstop), CampusOnline

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 08:00 alkaen.
Aika
    07.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 30.04.2020
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Tavoite
    Opiskelija osaa laskea kasvien viljelyn kannattavuutta, konetyön ja koneketjujen kustannuksia ja tuntee kasvinviljelyn kannattavuustekijät ja markkinatilanteen. Opiskelija osaa määrittää pellon arvon tuotantovälineenä.
Sisältö
    Katetuotto, tuotantokustannus, nettovoitto, konetyön kustannukset,kasvinviljelyn kannattavuustekijät, pellon arvo tuotantovälineenä, kasvituotteiden markkinat ja markkinariskien hallinta.
Toteutus
    *AMK-tutkinto: Kontaktiopetus, etätehtävät
*avoin AMK: itsenäinen verkko-opiskelu, ei aikaan sidottuja tapaamisia
Kirjallisuus
    Mallilaskelmia maataloudesta.(uusin). ProAgria Keskusten liitto. Verkko-oppimisympäristön materiaali.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi