Logistiikan perusteet, 3 op (nonstop)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 09:00 alkaen.
Kuvaus
    Osaamistavoitteet
•Logistiikan käsite ja jakotavat
•Logistiikan trendit ja niiden vaikutus logistiikkaan
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikka toimialana

Arviointi
•Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavasti. ◦Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa innovatiivisesti soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 90-100 % (pisteistä)
◦Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee lähes kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 80-89 %
◦Hyvä (3): Opiskelija ymmärtää kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 70-79 %
◦Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja käytännön tilanteissa. 60-69 %
◦Välttävä (1): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, mutta hänellä on vaikeuksia hyödyntää näitä tietoja käytännön tilanteissa. 50-59 %
Aika
    13.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 29.02.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää logistiikan perusasiat
Sisältö
    •Mitä on logistiikka
•Logistiikan trendit
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikkaselvitys
•Virtuaaliekskursiot
Toteutus
    Kysymyspatterit, virtuaaliset keskustelut, blogit, virtuaaliset ekskursiot, koe.
Suoritetaan kevään aikana. Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus
    Optima-työtilasta löytyvä materiaali ja linkit muihin materiaaleihin.
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Tietokone ja nettiyhteys.

Katso opintojakson aikataulu