Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 06.03.2020
Ilmoittautumiset
    17.12.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija on perehtynyt lapsen kehitysvaiheisiin.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja hän osaa käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa. Opiskelija tuntee lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä soveltavan liikunnan mahdollisuudet tukea lapsen toimintakykyä. Opiskelija osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti hyödyntäessään leikkiä ja liikuntaa lapsen kehityksen ja oppimisen välineenä.
Sisältö
    Leikin teoriat, leikin kehitysvaiheet, leikin lajit. Eri-ikäiset ja erilaiset leikkijät, erilaiset leikkiympäristöt, leikin havainnointi ja arviointi. Liikunta leikin tukijana. Havaintomotoriikan, kognitiivisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Lapsen leikin ja oppimisen havainnointi ja tukeminen käytännön tilanteissa.
Toteutus
    Monimuoto-opetus:
Luennot, seminaarit ja käytännön harjoittelu
Toiminnalliset ja kirjalliset tehtävät
Verkko-opiskelu
Kirjallisuus
    Fletcher,JM, ym. 2009. Oppimisvaikeudet: tunnistamisesta interventioon.

Piironen, L. (toim). 2004. Leikin pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY.

Helenius,A., Lummelahti,L. 2013 Leikin käsikirja.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Maija Jylhä, Pirjo Hynynen ja Timo Hintikka
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta Jyväskylässä. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

Katso opintojakson aikataulu