Ruotsin tukiopinnot, 5 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 06.04.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    18.05.2020 - 19.06.2020
Ilmoittautumiset
    06.04.2020 - 30.04.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan arkielämän tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin perusrakenteet halliten edistäen suoriutumistaan muista tutkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.
Sisältö
    Vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvät aihepiirit suullisine ja kirjallisine interaktiivisine harjoituksineen sekä perusrakenteiden teoria ja sen soveltaminen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.
Toteutus
    Verkko-opetus Optima-verkko-oppimisympäristössä, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Kirjallisuus
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Tarkoitettu opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin Eurooppalaisen viitekehyksen B1-taitotaso.

Arviontiasteikko muuttettu 1.8.2016 alkaen: Hyväksytty/ Hylätty

Katso opintojakson aikataulu