Lujuusoppi, 6 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    12.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikan alkeet. Rakenteiden mekaanisten mallien luominen ja rasitusten laskeminen.
Tavoite
    Opiskelija omaa lujuusteknisen perusosaamisen ja pystyy yksinkertaisten rakenteiden staattiseen mitoitukseen käsikirjojen ja taulukkotapausten avulla. Opiskelija osaa muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset, jännitykset ja muodonmuutokset. Opiskelija osaa hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää lujuustarkastelua.
Sisältö
    Normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutus- ja vääntömomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset. Nurjahdus.
Toteutus
    campusonline@jamk.fi
Kirjallisuus
    Opetusmoniste.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2013.
Hinta
    Maksuton
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!